Klarälvskyrkan i Ekshärad Hemsida

Beläget i Solberg på väg mot Torsby

Solbergs Missionshus omgivet av fager grönska

 Av  Robert Olsson Solberg, köpte Emma Torbjörsson en tomt intill allmänna vägen i Solberg.
År 1937 erhölls lagfart på tomten.
Byggnation påbörjades 1938, men i brist på pengar kunde arbetet inte fullföljas utan astannade under en tid. Missionshuset överläts till Ekshärads Missionsförsamling 1952 och den 17 januari 1953, meddelade Pastor Karl-Erik Andersson att det gick utmärkt med färdigställandet av missionshuset i Solberg, även vad det ekonomiska beträffar. Den 22 februari 1953 invigdes Solbergs Missionshus för för sitt heliga ändamål. Sommaren 1954 målades missionshuset av Inge Persson, Stakberget, och som medhjälpare hade han Helge Andersson, Hara.
I nuläget används Missionshuset vid några enstaka tillfällen.

Solbergs Missionhus

Senaste kommentarer

07.11 | 20:19

Dela gärna sidan vidare