Klarälvskyrkan i Ekshärad Hemsida

En sammanställning av Anders Pernefur

Året som gått i text

Årsberättelse  for Ekshärads Missionsförsamling  , verksamhetsåret 2013.

Så är det då dags att  sammanfatta  det senaste  verksamhetsåret  2013 , för Ekshärads Missionsförsamling.  Även detta år har präglats av många samlingar och  människomöten för att göra  Jesus Kristus känd  i vår  omgivning ..

Under året har  församlingen tillsammans med öviga missionsförsamlingar  i Klarälvdalen

(  Hagfors  , Gräs l Sunnemo , Munkfors  och Höje )  gemensamt haft två  anställda. På pastorstjänsten har regionen haft Kenneth Bergqvist anställd på halvtid. samt på ungdomsledarsidan  Hampus Danielsson , även han på halvtid .

Ungdomsarbetet.

Här i Ekshärad har ungdomsarbetet bl.a. varit det s.k. "Rocket" för de äldreungdomarna. Under hösten har vi även haft tonårsarbete förlagt till Klarälvskyrkan

Detta hade tidigare  varit förlagt till Filadelfiakyrkans lokaler  .

Vid höstens start förlades detta till Klarälvskyrkan, på ledarnas önskan. Vår styrelse beslutade säga ja till deras önskan.

I ock med detta har vår församling även  iklätt sig  ansvaret för tonårsverksamheten.

Ungdomsledare.

De som  ansvarat för programverksamheten har  varit Hampus Danielsson , Camilla Monlars , Emil Pernefur , Daniel Pernefur , Jacob Björkner  Gräs /Sunnemo ,och Frida Blomqvist Munkfors . De har utfört en mycket fin insats  och de är värda all uppskattning.

Vi tackar Gud för deras gärning bland de unga på tonår, samt racketsamlingarna Det är vår innerliga bön att unga människor skall upptäcka att Gud finns för dem och att de får ta steget in på Livets väg  och vandra trygga in i framtiden med Gud.

Ledarna   har även medverkat i några utav de Klarälvskvällar som ägt rum under året .

Årsmöte.

Församling hade  sitt årsmöte förlagt till Klarälvskyrkan  lörd. den 2 mars.

Det inleddes med en gem. måltid , och därefter  årsmötesförhandlingar och förtroendeval.

"Frågor om  kristen tro."

I  församlingens  verksamhet  har  samlingar under namnet "frågor  om  kristen tro " varit  ett genomgående tema  i återkommande mötesträffar under  året.  Detta har genomförts tillsammans  med Filadelfiaförsamlingen varannan vecka . Vi har då  alternerat mellan  våra bägge frikyrkor.

Samlingarna   har letts utav vår past. Kenneth Bergqvist. alternativt  filadelfias past. Roland Jansson.

Mestadels har  samlingarna  besökts av  våra församlingars medlemmar . Vi har  vid  flera

tillfållen haft besök av  personer  från flyktingboendet på Wermlandia , trots att de inte kunnat svenska språket. De har även deltagit vid  många   av våra "vanliga" möten. Vi tackar Gud för dem och den gemenskapen vi  fått uppleva  i  Gudstron  tillsammans med dem. De kommer från Eritrea,  Syrien  ,Albanien mm.  Vi ber om att Gud skall hjälpa dem i deras flyktingsituation ,så att det må gå en ljus och trygg framtid till mötes.

Ekumenik

Ekumeniken har bl.a.  inneburit  "tillsammansgudstjänster"  en gång per månad . i våra frikyrkor.

Tillsammans med Sv.Kyrkan  anordnades   en påskgudstjänst i Filadelfiakyrkan  med Kenneth Bergqvist , Lars-Peter Hjärpe samt Roland Jansson.

Även denna sommar  ordnades  ett möte  vid  Hamra Vadmalsstampen. Sönd. den 7 juli ..

Gäster.

Under året har i haft besök  o medv. av gäster  från andra platser i vårt land , som  även gjort ekonomiska  insamlingar till  sitt missionsarbete. Missionsarbetet " Barnabass" besökte oss en

 kväll i februari genom Eva-Britt och Tord Johansson, från Mockfjärd

25 April besöktes vi av "Erik hjälpen" och dess företrädare Irene och Robert Johansson

under rubriken :"Humor i helgade hyddor".

Möte i Sälje

25 maj  fick Sälje missionshus besök av  Sångarbröderna  samt makarna  Bertil och Siv

Larsson , alla från Sunne. Det blev ett uppskattat välbesökt möte .

Klarälvskvällar  i Klarälvskyrkan

Vi har även haft en del klarälvskvällar  som de flesta gånger letts av  Kenneth Bergqvist. 2 1 April  medverkade  ungdomarna  vid en klarälvskväll    där vi efteråt  hade  fika med våfflor.

5 Maj hade vi besök av Mats Nordlund och Caroline Björnlund som vittnade och sjöng.

15juni Marita och Olle Ljungberg från Sörby, medverkade med sång och dragspel.

29 juni  fick vi lyssna till Urban Persson Ekshärad , med musik och sång.

Den  l :a sept. gästades vi av Curt Engström från Torsby.

Loppisvecka .

Under sommaren hade vi även detta år en Loppis-vecka ",som ägde rum l 0-13 juli.

En fin gemenskap  och  en bra  slant kom in till församlingens ekonomi .

Lördagskvällen avslutade denna "vecka" med sång o musik av Lotta Gullberg och medverkan även av hennes man Stefan Gullberg Stockholm , (Stefan bördig från Ekshärad)

Ekshäradskonferensen

Även detta år har Ekshäradskonferensen ägt rum . Nämligen 15-18 aug.

Talare denna  gång var  Riksevangelist Per Alfredsson från Öckerö.

Vår pastor Kenneth Bergqvist   ledde samlingarna.

Under samtliga möten medverkade "våra" ungdomar  Hampus Danielsson, Daniel Pernefur.

Camilla Monlars och Emil Pernefur med lovsång .Övriga medverkande var på Torsdagskväll. Filadelfiasångarna , Fredagskväll. Kristina och Henrik Nilsson , Sunnemo, Lördagskväll Perneströms. Vid avslutningsmötet på söndagen medv. Sånggruppen" HultmanFrykman o Co " från Karlstad.

På Lörd. förmiddag   hade vi ett "frukostmöte" under   temat " I eldens tjänst"där Per Alfredsson  berättade om sitt arbete som brandman   samt i den kristna "eldens"  gärning. Vid lördagskvällen  sena möte medverkade   Arvid Marinder, Vesene  (tidigare ungd.ledare i Klarälvdalsregionen) . Det sena  kvällsmötet blev ett verkligt Gudsmöte,där  flertalet ungdomar gjorde upplevelser  i tro och gemensam förbön  blev stärkta i  sin tro på Gud.

Vi må såsom församling och enskilda medlemmar komma ihåg dessa i vår förbön .

Även detta år blev  Ekshäradskonferensen  en  verklig höjdpunkt i församlingens verksamhet med många besökare.

Församlingens  150-årsjubileum .

En  annan höjdpunkt detta år blev församlingens  150 -års jubileum  ,  som arrangerades helgen den  28 o 29 september. Till detta hade vi inbjudit tidigare pastorer och ungd.ledare. Tyvärr kunde inte alla komma.   Vi fick besök av tidigare pastorer: Ante Lindström  med fru

Kerstin , Åkersberga , Per-Arne Örnberg m.fru Margaretha , nu boende i Trollhättan , Hans

Nilsson ,nu bosatt i Kumla.

Vi fick även  återse  vår tidigare ungd.ledare Claes-Göran Ahlbom   Herrljunga.

Lördagen blev arrangerad som ett samkväm med  intervjuer och samtal ,mat och kaffe . Tidigare församlingsmedlemmar och ungdomar som numera bor på annan ort hade också bjudits in. På söndagen hade Vi en jubileumsgudstjänst, dit även representanter från närliggande frikyrkoförsamlingar och Sv, kyrkan i Ekshärad inbjudits.

Församlingen fick härvid även mottaga gåvor och blommor.

150 års-jubileét blev en mycket lyckat helg. En jubileums skrift hade sammanställts genom Kjell Sundströms försorg, som gav en fin bakgrund till vårt jubileum.

Vi  säger ett stort tack till alla som på ett och annat sätt hjälpte till  för detta jubileums genomförande.

Läsarsånger                     ·

En  särskild helg i läsarsångens  tecken  fick vi även detta år då  Curt o Anna-Lena Axelsson från Myresjö,  även detta år besökte oss. De spelade och sjöng  verkligt gamla läsarsånger och berättade om sångernas bakgrund, tillkomst osv. De gjorde även  besök  på Bellmansgården med sin sång o musik.

Auktioner.

Missionsauktioner har  det ordnats  i Solbergs missionshus  den  12 nov

samt  30 nov. i  Sälje missionshus. Dessa gav ett fint tillskott till församlingens kassa, där  bl.a.  auktionen i  Sälje gav över 13.000 :- i behållning. !!

Vi säger stort tack till de som  ordnat dessa bägge  auktioner.

Luciafirande.

Då vi närmade oss julen  fick vi vara med om ett fint Lucia-tåg som tonår och rocket­ ungdomarna  arrangerade. Samlingen avslutades med  servering m. pepparkakor och lussebullar.

Flera  föräldrar och närstående till ungdomarna kom och lyssnade. Dessutom  deltog ett flertal " flyktingboende" från inkvarteringen på Wermlandia. De fick för första gången  vara med om denna tradition med Luciafirande, som inte  är tradition  i de länder de kommer ifrån.  

Inbjudna  till Julfest

I år var det  Filadelfiakyrkan som  arrangera julfest , dit vi var inbjudna såsom församling ..

Verksamheten   som ägt rum.

Vi  kan  glädjas åt  att vi under året haft en  stor verksamhet där många besökare ratt möjligheten att ta emot  Gudsordet  med möjligheten till efterföljd.  ·

Vår  målsättning  har varit att göra Jesus Kristus  känd och  tt visan på  livsglädjen i att få leva i trygghet pga.  Hans omsorg och närvaro   i alla livets förhållande.

Ny kyrka :Equmeniakyrkan

Under året  har representanter från vår församling   deltagit vid  beslutet  av namnet på den nya  kyrkan .Den hade tidigare bildadts under  namnet "GF-kyrkan", som ett arbetsnamn

Namnet blev  Equmeniakyrkan

(tidigare Missionskyrkan, Metodistkyrkan,Baptistsamfundet).

Denna årskonferensen hölls i Karlstad 8- 12 maj, där det nya namnet beslutades.

Hembud.

Under året har två av församlingens  medlemmar fått hembud.

Elin Söderlund, Basterud,  i en ålder av 104 år.Sonja Nilsson Hara 75 år.

Vi  saknar dem  ibland oss . Vi tackar Gud för deras medverkan i församlingens arbete i Ekshäradsbygden och  lyser frid över deras minne.

Antalet  medlemmar.

Vår församling hade vid  årets  slut 15 medlemmar.

Målsättning.

Vår målsättning är att i glädje få fortsätta att visa på Jesus Kristus som Herre och frälsare och att människor i vår omgivning skall få erfara glädjen i Jesus Kristus.

Dessutom en önskan om att flera skall lära känna  glädjen och den fina gemenskapen i att vara medlem i vår Missionsförsamling och Klarälvskyrkan i Ekshärad.

Vi ser framåt mot ett nytt  verksamhetsår och gläds åt det uppdrag vi  gemensamt

fått att  göra  Jesus Kristus känd.

Ett vägledande  ord inför  verksamhetsåret 2014 kan få vara .:

" Visa mig Din väg o Herre och  lär mig att vandra på den .. "

För Ekshärads Missionsförsamling verksamhet 2013.

Anders Pernefur 

ordf. 2013.

Senaste kommentarer

07.11 | 20:19

Dela gärna sidan vidare